Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvivalent – význam cudzieho slova

rovnaká alebo zodpovedajúca hodnota; vytvorené množstvo jedného druhu energie premenou jednotky energie iného druhu