Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elux – význam cudzieho slova

jednotka osvetlenia, skratka elx