Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

embargo - význam cudzieho slova

zajatie a zabavenie obchodnej lode a nákladu; úplný alebo čiastočný zákaz obchodovania s určitou krajinou