Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emetikum - význam cudzieho slova

liek vyvolávajúci zvracanie, dávidlo