Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emerzia – význam cudzieho slova

vynorenie; koniec zatmenia, vystúpenie z tieňa planéty