Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eminenc - význam cudzieho slova

najlepšia známka na vysvedčení, výborná