Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

eminencia - význam cudzieho slova

v medicíne doplnok, výčnelok; titul kardinála katolíckej cirkvi