Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

endemizmus – význam cudzieho slova

obmedzenie pôvodu a výskytu rastlín a živočíchov na určité územie