Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

energeia - význam cudzieho slova

v starogréckej filozofii výraz pre hybnosť, činnosť, uskutočnenie