Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

energetika - význam cudzieho slova

náuka aj prax zaoberajúca sa získavaním a využitím všetkých druhov energie