Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

endotermia - význam cudzieho slova

jav, pri ktorom sa spotrebováva teplo; termoregulačná schopnosť cicavcov a vtákov udržiavať stálu telesnú teplotu