Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

endogamia – význam cudzieho slova

pokrvné príbuzenstvo; príbuzenská plemenitba zvierat; historické spoločenské pravidlo, podľa ktorého je uzatváranie manželstiev prípustné iba v rámci vlastného kmeňa