Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

endoparazit - význam cudzieho slova

cudzopasník žijúci v tele hostiteľa