Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flegma – význam cudzieho slova

ľahostajnosť, nezáujem, nečinnosť