Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flegma - význam cudzieho slova

ľahostajnosť, nezáujem, nečinnosť