Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flop - význam cudzieho slova

novinka, ktorá sa neujala; štýl skoku do výšky