Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flexia – význam cudzieho slova

ohýbanie, ohnutie; pohyb v kĺbe