Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

floristika - význam cudzieho slova

výskum flóry na konkrétnom území