Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

floristika – význam cudzieho slova

výskum flóry na konkrétnom území