Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flexibilita – význam cudzieho slova

ohýbateľnosť, pružná prispôsobivosť