Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

flexibilita - význam cudzieho slova

ohýbateľnosť, pružná prispôsobivosť