Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

floskula – význam cudzieho slova

prázdna fráza; bezobsažný výraz alebo veta