Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

folder – význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike zložka