Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fond – význam cudzieho slova

súbor základných prostriedkov, napr. peňažných, knižných a pod.; duševná a telesná zdatnosť; základný stav, základ; v počítačovej technike sada grafických znakov zodpovedajúca danému typu písma