Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fonetika – význam cudzieho slova

náuka o fyziologických a akustických vlastnostiach hlások