Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fonendoskop – význam cudzieho slova

lekársky nástroj na sluchové vyšetrenie pľúc, srdca a pod.