Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fono- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom zvuk, zvukový