Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

foniatria – význam cudzieho slova

odbor medicíny zaoberajúci sa hlasom, rečou a sluchom človeka