Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frontispice, frontispis – význam cudzieho slova

obrazový alebo textový proťajšok titulnej strany knihy; predtitul