Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fumigant – význam cudzieho slova

prchavá chemikália na ničenie škodcov