Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frontman – význam cudzieho slova

vedúca osobnosť, napríklad hudobnej skupiny