Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fuga – význam cudzieho slova

kontrapunktická hudobná skladba s dôslednou rovnosťou všetkých hlasov