Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frugalita – význam cudzieho slova

skromnosť, striedmosť