Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fumarola – význam cudzieho slova

výron horúcich pár a plynov pri sopečnej činnosti