Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galvanizmus – význam cudzieho slova

vznik elektrického napätia medzi dvoma kovovými elektródami ponorenými do vodivej kvapaliny