Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

game - význam cudzieho slova

časť sady v tenise, hra