Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

game – význam cudzieho slova

časť sady v tenise, hra