Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gambling – význam cudzieho slova

chorobné, patologické hráčstvo, závislosť na hre