Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gamagrafia – význam cudzieho slova

zobrazovanie telesných systémov alebo orgánov pomocou do tela zavedených rádionuklidov