Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gamadefektoskopia – význam cudzieho slova

zisťovanie chýb štruktúry materiálov pomocou žiarenia gama