Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gamadefektoskopia - význam cudzieho slova

zisťovanie chýb štruktúry materiálov pomocou žiarenia gama