Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galvanotaxia - význam cudzieho slova

orientačné pohyby nižších rastlín vyvolané elektrickým prúdom