Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glia – význam cudzieho slova

podporné nervové tkanivo