Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glycid - význam cudzieho slova

cukor, sacharid