Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glycid – význam cudzieho slova

cukor, sacharid