Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gloso- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom jazyk, jazykový