Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glissando – význam cudzieho slova

v hudbe : kĺzavo; spôsob hry založený na kĺzaní prstov po strune alebo klávesoch