Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glosa – význam cudzieho slova

poznámka, vysvetlivka