Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glomerulus, glomerul – význam cudzieho slova

zhluk, klbko krvných vlásočníc v kôre obličiek