Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intolerancia – význam cudzieho slova

neschopnosť chorého znášať určité lieky; neznášanlivosť