Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom vnútorný, vstup, vstupný