Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

intra- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom vo vnútri, do vnútra, v priebehu