Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

introspekcia – význam cudzieho slova

sebapozorovanie; lekárske nahliadnutie do vnútra orgánu alebo organizmu