Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

introjekcia – význam cudzieho slova

vcítenie, vkladanie do vedomia, prežívanie