Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

introvert – význam cudzieho slova

človek uzatvárajúci sa do seba, opak extroverta