Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

izolacionizmus – význam cudzieho slova

hnutie za nezasahovanie do záležitostí iných krajín a za sústredenie sa na vlastné problémy; úmyselný nezáujem o dianie v zahraničí